Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Κυπριακή Οικονομία - Κάνουν πίσω για μεμονωμένη κατοικία

Η κυβέρνηση κάνει πίσω σε ότι αφορά στην αλλαγή της δήλωσης πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία ανακαλώντας το σχετικό διάταγμα του υπουργού εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικου. 

Την ίδια στιγμή, το υπουργικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως στον αρμόδιο υπουργό ώστε να προχωρήσει σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους, πρόθεση την οποία είχε εκφράσει και ο ίδιος κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή εσωτερικών της βουλής.

Το διάταγμα Χάσικου προβλέπει πιο αυστηρές ρυθμίσεις για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας γεγονός το οποίο είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, τόσο εκ μέρους των κομμάτων, όσο και εκ μέρους οργανωμένων συνόλων και φορέων.

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο, ανακαλείται η γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4 Νοεμβρίου 2016 αναφορικά με την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας και ο κ. Χάσικος εισέρχεται σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το συγκεκριμένο θέμα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η υιοθέτηση της πιο πάνω πολιτικής, προέκυψε μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις με κρατικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι υπήρξαν αντιδράσεις από διαφόρους φορείς/οργανωμένα σύνολα/πρόσωπα, περιλαμβανομένων των κομμάτων, κατά τη συζήτηση του θέματος στη βουλή, με εξαίρεση το Κίνημα Οικολόγων το οποίο συμφωνεί με την εν λόγω πολιτική.

Ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητο όπως ο υπουργός εσωτερικών αρχίσει νέο κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους επηρεαζόμενους φορείς για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, αναφέρεται.

Η δήλωση πολιτικής για μεμονωμένες κατοικίες αφορά ιδιοκτήτες γης στην ύπαιθρο οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στην ύπαιθρο, εκτός οικιστικών ζωνών.

Βάσει του τελευταίου διατάγματος του υπουργείου εσωτερικών η αδειοδότηση τέτοιων περιπτώσεων θα παραχωρείται για κατοικίες που θα ανεγερθούν σε περιθώριο 500 μέτρων απόστασης από την οικιστική ζώνη δεδομένου ότι πληρούνται επίσης, συγκεκριμένα κριτήρια όπως η διαθεσιμότητα πρόσβασης, υποδομών (ρεύμα, νερό) κ.α. Για περιπτώσεις πέραν των 500 μέτρων από την οικιστική ζώνη θα δίνεται η δυνατότητα αιτήματος κατά παρέκκλιση το οποίο θα τίθεται ενώπιον της επιτροπής παρεκκλίσεων.

Με την ανάκληση του διατάγματος θα επανέλθει η εφαρμογή της πολιτικής μεμονωμένης κατοικίας στα προηγούμενα πιο χαλαρά δεδομένα, κάτι που ο υπουργός κατά την παρουσία του στη βουλή, είχε προειδοποιήσει ότι θα έχει χειρότερα αποτελέσματα και δεν θα προσφέρει την απαραίτητη προστασία των ατόμων για τα οποία είχε εφαρμοστεί η πολιτική εξαρχής.

Τόσο ο υπουργός, όσο και άλλοι αρμόδιοι επεσήμαναν ότι έτυχε εκμετάλλευσης και αξιοποίησης κατά τρόπο που ευνοούσε επιχειρηματίες γης.

Στόχος, όπως είχε αναφερθεί, ήταν η εφαρμογή μιας πιο περιοριστικής πολιτικής έτσι ώστε να επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στη βάση κοινωνικών και πολεοδομικών κριτηρίων.

Στο διάταγμα παραχωρείτο διάστημα τεσσάρων μηνών κατά το οποίο μπορούσαν να υποβληθούν αιτιολογημένες ενστάσεις, ώστε να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης ή βελτίωσης της πολιτικής.

Έντονες οι αντιδράσεις

Η δήλωση πολιτικής του υπουργείου εσωτερικών τον περασμένο Νοέμβριο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές επηρεαζόμενων.

Αρνητικές υπήρξαν οι αντιδράσεις πολιτών με αγροτεμάχια που χάνουν αξία λόγω πιο αυστηρής εφαρμογής της ρύθμισης για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε αντίθεση με περιβαλλοντικές και επαγγελματικές οργανώσεις, οι οποίες ζήτησαν ακόμα πιο αυστηρές ρυθμίσεις για προστασία του περιβάλλοντος και αποφυγή τσιμεντώματος της Κύπρου.

Εντός της βουλής υπήρξαν φωνές για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής, ενώ σύνδεσμοι, οργανώσεις και οργανωμένα σύνολα, ζήτησαν μέχρι και οριστική κατάργηση της.

Περιβαλλοντικοί σύνδεσμοι και οργανώσεις υπέβαλαν στη βουλή υπόμνημα όπου καταγράφονται προβλήματα από την εφαρμογή της πολιτικής μεμονωμένης κατοικίας που τέθηκε σε ισχύ από το 1991.

Την αποτυχία της πολιτικής αναδασμού σε αυτό το πλαίσιο, παραδέχθηκε πρόσφατα και ο υπουργός γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, στηρίζοντας το διάταγμα του ΥΠΕΣ.

Μέλη της επιτροπής εσωτερικών που εξέτασαν το θέμα στην παρουσία του κ. Χάσικου, διατύπωσαν έντονες αντιδράσεις προς το υπουργικό διάταγμα υποστηρίζοντας ότι με τις αλλαγές που προκύπτουν, οι ιδιοκτήτες κατοικιών στο ύπαιθρο στη βάση του τι ίσχυε παλαιότερα, βλέπουν την αξία των ιδιοκτησιών τους να μειώνεται και βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στις τράπεζες στις οποίες υποθήκευσαν τα ακίνητα.

Οι πλείστοι βουλευτές ζήτησαν την ακύρωση του διατάγματος και επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς με τον υπουργό να χαρακτηρίζει αδικαιολόγητο το κύμα αντιδράσεων.

Έντονες ανησυχίες διατυπώθηκαν και εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία προειδοποίησαν ότι με τη νέα δήλωση πολιτικής θα προκαλούνταν σοβαρές και σημαντικές επιπτώσεις στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, στις προβλέψεις για επισφάλειες και κατ’ επέκταση, στην κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Σε σχετική επιστολή τους προς τον υπουργό και την ΚΤ προειδοποιούσαν ότι οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν αρνητικά την αγοραία αξία των τεμαχίων γης που βρίσκονται εκτός ορίου ανάπτυξης, με συνεπακόλουθες σημαντικές επιπτώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων που έχουν λάβει τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αντίθετα, υπέρ της πιο αυστηρής πολιτικής που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τάσσεται και το ΕΤΕΚ, το οποίο θεωρεί πολεοδομική στρέβλωση την εφαρμογή της ανεξέλεγκτης ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών σε αγροτικές περιοχές.

Της Μαρίας Χαμπή