Το Προσωπικό μας

Το προσωπικό μας αποτελείται και στελεχώνεται από τέσσερα άτομα μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:


1. Γλαύκος Κ. Αγαθαγγέλου – Εκτιμητής Ακινήτων


Ακαδημαϊκά Προσόντα

(i)   BSc (Hons) Management Sciences - Manchester University (School of Management) U.K.

(ii)  MA Property Valuation & Law – City University of London U.K.

(iii) MBA Real Estate and Construction - Reading University U.K.

(iv) Postgraduate Diploma in Project Management - Reading University U.K.


Επαγγελματικά Προσόντα

(i)   MRICS - Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (no. 0099368)

(ii)  ΕΤΕΚ - Εγκεκριμένος Εκτιμητής (Αρ. Μητρώου Α072436)

(iii) Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών - Εγκεκριμένος Κτηματομεσίτης


Προϋπηρεσία

Chapman Swabey - Chartered Surveyors (London) - Part time 1992 - 1993


2. Δήμητρα Ζαχαρίου - Αναλύτρια/ερευνήτρια

Η Δήμητρα είναι με τον οίκο μας από το 1997. Είναι η αναλύτρια /ερευνήτρια (Market analyst) του οίκου και αναλύει/διαχειρίζεται τις συγκριτικές πωλήσεις της αγοράς καθώς και των σχεδιών (κτηματολογικών και αρχτιτεκτονικών).


3. Ελένα Σάββα - Διαχείριση Απαλλοτριώσεων/Δικαστικών υποθέσεων καθώς και διαχείρηση πληροφοριών σχετικών με την αγορά

Η Έλενα είναι με τον οίκο μας από το 2001 και διαχειρίζεται τις υποθέσεις των απαλλοτριώσεων/δικαστηρίων. Είναι επίσης υπεύθυνη για την αποκόμιση πληροφοριών ή δεδομένων (κτηματολογίου ή κτηματομεσιτικών) και την σωστή διαχείρηση/αρχειοθέτηση τους. 


4. Μαίρη Σωκράτους  - Διαχείριση Γραφείου/Λογιστήριο

Η Μαίρη είναι με τον οίκο μας από το 2000 και είναι υπεύθυνη για την διαχείρηση του γραφείου/λογιστήριο/εποικινωνία με τους πελάτες.