Υπηρεσίες

Εκτιμήσεις Ακινήτων Πάσης Φύσεως

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το γραφείο μας είναι οι εκτιμήσεις ακινήτων. Αυτό κάνουμε επιτυχώς όλα τα χρόνια της ύπαρξης μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα χρόνια που ακολουθούν:

Προσφέρουμε εκτιμήσεις για σκοπούς:

 1. Δανειοδότησης/εξασφάλισης για τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.
 2. Αποζημείωσης μετά από αναγκαστική απαλλώτρίωση του ακινήτου (ή μέρους αυτού).
 3. Δικαστηρίου για οποιοδήποτε λόγο η αιτία σχετική με την απιζήμια επίδραση στο ακίνητο και την μείωση της αξίας του.
 4. Φορολογίας (Φόρος Κεφαλαιουχικών κερδών, κτηματικός φόρος κλπ).
 5. Ευρωπαικού Δικαστηρίου για απώλεια εισοδημάτων σε ακίνητο ή απώλεια χρήσης ή μείωση αξίας για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
 6. Τελικών λογαριασμών εταιρειών (annual reports, stock exchange).
 7. Αλλαγής πολεοδομικής χρήσης ή ζώνης και ως συνέπεια μείωση αξίας ή εισοδημάτων.

Μελέτες Βιωσιμότητας Και Ανάπτυξηs

Μεγάλο μέρος των υπηρεσιών μας αφορά τις μελέτες βιωσιμότητας (Viability studies) και έχουμε αναπτύξει αυτό το κομμάτι σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια λόγω της ξέφρενης ανάπτυξης στην κτηματαγορά της Κύπρου και ιδιαίτερα της Λεμεσού.

Δημοπρασίες Ακινήτων

Κατ' εντολή δικαστηρίου ή πελάτη μας (τράπεζας ή εκκαθαριστή) διεξάγουμε Δημοπρασίες Ακινήτων.

Διαχείρηση Ακινήτων

Ενα μέρος των υπηρεσιών μας αφορά στην διαχείρηση ακινήτων. Στόχος της σωστής διαχείρησης είναι:

 1. Η βελτίωση των ενοικίων ποσοτικά (ύψος ενοικίων) και ποιοτικά (έγκαιρη είσπραξη)
 2. Η βελτίωση του υπό διαχείρηση ακινήτου από πλευράς κατάστασης
 3. Η σωστή διαχείρηση των εξόδων επισκευών
 4. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης τους σε μακροχρόνια βάση

Πωλήσεις Και Ενοικιάσεις Ακινήτων

Η υπηρεσία των κτηματομεστικών υπηρεσιών προσφέρεται με όλη την γκάμα υπηρεσιών για όλα τα είση ακινήτων. Οι εν λόγω υπηρεσίες προσφέρονται ξεχωριστά από αδελφική εταιρεία.

Διαχείρηση 'Εργων Ανάπτυξης

Η εμπειρία που αποκομίσαμε μέσα από τα χρόνια και την τριβή μας με την αγορά και διάφορα έργα ανάπτυξης μας δίνει το δικαίωμα να προσφέρουμε επιτυχώς υπηρεσίες σχετικές με έργα ανάπτυξης και Facilities management.

Η ακαδημαική κατάρτιση του διευθυντή μας μέσα από το τελευταίο του μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Reading University, UK σε συνδιασμό με την πολύχρονη του πείρα στην κυπριακή πραγματικότητα δίνει στον οίκο μας τα εχέγγυα για μια σωστή και αποτελεσματική συμβουλευτική υπηρεσία σε σχέση με οποιαδήποτε ανάπτυξη.