Ο οίκος μας

O εκτιμητικός μας οίκος συστάθηκε το 1993 από τον Γλαύκο Κ. Αγαθαγγέλου απόφοιτο τριών Αγγλικών Πανεπιστημίων ήτοι, του Manchester University, του City University και του Reading University.

Είμαστε μέλος του Ε.Τ.Ε.Κ. στο κλάδο Εκτιμήσεων Γης καθώς και μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Εκτιμητών Αγγλίας (R.I.C.S Royal Institute of Chartered Surveyors) στον γενικό κλάδο εκτίμησης (general practice).

Είμαστε επίσης μέλος του Συνδεσμου Εγγραφής Κτηματομεσιτών Κύπρου (Αρ. Μητρώου 329 και αρ. άδειας 104) για την νόμιμη διεξαγωγή κτηματομεσιτικών εργασιών.

Έδρα μας είναι η Λεμεσός και διεξάγουμε υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια της νήσου.