Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Κυπριακή Οικονομία - Νόμος εγκλωβισμένων ιδιοκτητών

Η επιτροπή νομικών ολοκλήρωσε σήμερα τη συζήτηση της πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί πώλησης ακινήτων νόμο του 2011 και 2012 με σκοπό τη διασφάλιση δικαιωμάτων χιλιάδων εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων ανοίγοντας το δρόμο για τη ψήφισή της από την Ολομέλεια της βουλής εντός των επόμενων εβδομάδων και με την ομόφωνη στήριξη των κομμάτων. 

Σκοπός της πρότασης νόμου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι να προστατευτούν οι αγοραστές ακινήτων που συνομολόγησαν και κατάρτισαν αγοραπωλητήρια έγγραφα πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και οι οποίοι δεν προέβησαν σε κατάθεση των εγγράφων αυτών στα κατά τόπους επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία της κυπριακής Δημοκρατίας και για το λόγο αυτό, κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωμα που τους παρέχει η νομοθεσία για ειδική εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Η πρόταση νόμου που προέρχεται από το ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ και τη Συμμαχία Πολιτών εισάγει νέο άρθρο στην υφιστάμενη νομοθεσία, που παραχωρεί εξουσία στο δικαστήριο να επιτρέψει την κατάθεση σύμβασης η οποία παραμένει σε ισχύ και συνομολογήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί πώλησης ακινήτων νόμου του 2016.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, το δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αίτησης, θα μπορεί να επιτρέψει την παράταση χρόνου για την κατάθεση σύμβασης που συνομολογήθηκε σε προγενέστερο χρόνο της ημερομηνίας έναρξης της νομοθεσίας, όταν το κρίνει δίκαιο και εύλογο υπό τις περιστάσεις για σκοπούς προστασίας του αγοραστή.

Σημειώνεται ότι η αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί μόνο εντός περιόδου δύο ετών αφού τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση του νόμου, χωρίς να υπάρχει περιθώριο καταχώρησης αίτησης για παράταση της προθεσμίας κατάθεσης της σύμβασης ενώ, προστίθεται ότι πως η πρόταση νόμου θα εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αιτήσεων που καταχωρήθηκαν πριν να τεθεί σε ισχύ η τροποποιητική νομοθεσία αλλά εκκρεμούν στο δικαστήριο κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, δήλωσε ότι με την πρόταση δίνεται η δυνατότητα σε εγκλωβισμένους αγοραστές που δεν είχαν καταθέσει αγοραπωλητήρια έγγραφα για ειδική εκτέλεση, να μπορούν να το κάνουν.

Αυτό, όπως είπε, θα γίνεται με την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο με την οποία θα ζητείται κατάθεση των εγγράφων στο κτηματολόγιο με την ένορκο δήλωση του αιτητή.

Το δικαστήριο, όπως ανέφερε, θα αποφασίσει για την επάρκεια της αιτιολόγησης του αιτήματος με βασικό κριτήριο να είναι η προστασία του αγοραστή σε νομικές υποθέσεις.

«Η πρόταση νόμου, είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που προέκυψαν μέσα από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας», σημείωσε ο κ. Δαμιανού.

«Με αυτή την ενέργεια κατοχυρώνουμε δικαιώματα των ανθρώπων που έμειναν εγκλωβισμένοι λόγω προβλημάτων με τις τράπεζες και τους επιχειρηματίες γης» είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μερικές χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ακριβή και πιο συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν παραχωρηθεί στην επιτροπή.

Της Μαρίας Χαμπή